PMR - Adab Memimpin dan Dipimpin

Kepimpinan merupakan salah satu elemen penting dalam memastikan keharmonian dan kesejahteraan sesebuah masyarakat. Tanpa kepimpinan, sesebuah masyarakat hidup dalam keadaan kucar-kacir, mementingkan diri sendiri dan berlaku kezaliman yang nyata. Rasulullah juga seorang pemimpin, ketua agama, ketua negara, ketua masyarakat, ketua keluarga dan kepimpinannya sangatlah bijaksana sehinggakan agama Islam kekal hingga ke hari ini. Jadi bagaimana adab-adab kepimpinan...

Adab pemimpin kepada orang yang dipimpin.

1. Belaku adil pada setiap golongan masyarakat.

2. Melaksanakan amar maaruf dan nahi mungkar pada kemaksiatan.

3. Menjaga kebajikan rakyat merangkumi semua keperluan asasi

4. Menjadi contoh tauladan kepada masyarakat.

5. Melaksanakan dakwah untuk mengembangkan agama Islam

6. Mengutamakan kepentingan orang yang dipimpin melebihinya.

7. Meletakkan hukum Allah sebagai perlembagaan utama dalam pembentukan undang-undang.

Adab dengan pemimpin

1. Mentaati pemimpin selagi mana pemimpin itu masih mengamalkan syariat Allah.

2. Menghormati dan menyayangi pemimpin seperti saudara seislam yang lain.

3. Menjaga maruah pemimpin bermaksud dilarang memburuk-burukkan pemimpin selagi tiada berlaku kezaliman yang dilakukannya.

4. Memberi kerjasama dan sanggup berkorban untuk melaksanakan tanggungjawab bersama-sama pemimpin.

5. Memberi teguran melalui saluran yang tertentu secara berhikmah seandainya pemimpin itu tidak menjalankan amanahnya dengan baik.

6. Menziarahi pemimpin tanda sokongan dan hormat kepada mereka.

7. Memberi sumbangan dalam bentuk buah fikiran, tenaga dan sumbangan harta dalam membangunkan masyarakat.

0 Apa Anda Rasa?: